Ποιοι Είμαστε

Η εταιρεία thePEAK ιδρύθηκε το 2006 από τον Φώτιο Μ. Ροδόπουλο. Εδρεύει στην Νίκαια Αττικής και παρέχει υπηρεσίες όπως: Εμπορίας και Εγκατάστασης Λογισμικού, υπηρεσίες διαδικτύου, παροχή διαφημιστικού χώρου καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες.

H thePEAK είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία, με αμιγώς ανθρωποκεντρική φιλοσοφία η οποία διαμορφώνεται γύρω από την παραδοχή ότι για να επιτύχει μία εταιρεία είναι απαραίτητο να υπάρχει συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού πάνω σε κάθε νέα τεχνολογία αλλά και να γνωρίζει την αγορά.

Τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας εμπιστεύονται σήμερα εκατοντάδες επιχειρήσεις του ευρύτερου Οικονομικού χώρου. Καθημερινά μας εμπιστεύονται στελέχη λογιστικών, εμπορικών και οικονομικών επιχειρήσεων, λογιστικά γραφεία, αλλά και ελεύθεροι επαγγελματίες.
Η αμιγώς ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της Διοικήσεως διαμορφώνεται γύρω από την παραδοχή, ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να επιτύχει μια εταιρεία, είναι η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού της ώστε να μάθει να «ακούει» την αγορά και να είναι σε θέση να παρέχει λύσεις στους πελάτες- πριν ακόμα προκύψει η ανάγκη.